Diversiteit en integratie

De diversiteit van ideeën, perspectieven, vaardigheden, kennis en cultuur in al onze bedrijven vergemakkelijkt innovatie en is een belangrijk concurrentievoordeel.