Uitgangspunten voor het klimaatbeleid

ExxonMobil denkt dat het verstandig is strategieën te ontwikkelen en te implementeren die de risico's voor de maatschappij aanpakken die verbonden zijn met de uitstoot van broeikasgassen.